اگر به حساب کاربری خود در فروشگاه نمی توانید وارد شوید، به این صورت که بعد از وارد کردن ایمیل و رمز عبور و فشردن دکمه ی ورود، هیچ پیامی دریافت نمی کنید و این که صفحه ظاهرا Refresh می شود، برای رفع آن از گزینه های زیر اقادم کنید:

 

1- پاک کردن کوکی ها در Internet Explorer

2- پاک کردن کوکی ها در FireFox

3- پاک کردن کوکی ها در Google Chrome

4- پاک کردن کوکی ها در Opera

 

*در صورتی که با پاک کردن کوکی ها مشکل ذکر شده رفع نشد، اقدام به پاک کردن History مرورگر خود نمایید.