>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

با سپاس از همکاری شما

 

1- ابتدا روی آیکون Tools کلیک می کنیم و به Internet Options می رویم.

Internet Explorer 01

_____________________________________________________________________________________________

 

2- سپس به زبانه General رفته و همانند شکل روی ...Delete کلیک می کنیم.

IE 02

_____________________________________________________________________________________________

 

3- همانند شکل، Cookies را انتخاب کرده و دکمه ی Delete را کلیک می کنیم.

IE 03

_____________________________________________________________________________________________

 

4- دکمه ی Ok را زده و تلاش وارد شدن به حساب کاربری کنید.

IE 04

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.