Nintendo EU - اروپا

Nintendo EU - اروپا

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید

به وسیله این کارت می توانید حساب نینتندو خود را شارژ کنید. کارت های موجود در این شاخه، برای اکانت هایی مناسب است که در آن ها کشوری اروپایی تعیین شده و واحد پولی آن ها یورو است.