>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

با سپاس از همکاری شما

 

1- مانند شکل به بعد از کیلی روی آیکون آچار، به Options می رویم.

CH 01

_____________________________________________________________________________________________

 

2- زبانه ی Under the Hood را انتخاب کرده و ...Clear browsing data را کلیک کنید.

CH 02

_____________________________________________________________________________________________

 

3- در Obliterate the following items from گزینه ی the begining of time را انتخاب کنید و بعد دکمه ی Clear browsing data را کلیک کنید.

CH 03

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.