>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

با سپاس از همکاری شما

 

1- مانند شکل زیر با Options می رویم.

FF 01

_____________________________________________________________________________________________

 

2- سپس به زبانه Privacy رفته و در مانند تصویر زیر، در قسمت History گزینه ی Use custom settings for history را انتخاب می کنیم.

FF 02

_____________________________________________________________________________________________

 

3- Show Cookies را انتخاب می کنیم.

FF 03

_____________________________________________________________________________________________

 

4- مانند شکل، در قسمت Search، کلمه ی persibox را می نویسیم. و بعد تمامی موارد یافت شده را با استفاده از دکمه ی Remove Cookie حذف می کنیم و Close را کلیک می کنیم.

FF 04

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.