>>> توجه <<<

>>> در صورت آنی بودن تحویل محصول مورد نظر، به صورت آنی و خودکار، طبق روال سابق پس از خرید به شما تحویل خواهد شد <<<

 در حال حاضر برای ارسال ایمیل به سرویس های ایمیل مایکروسافت (مانند live, Outlook, Hotmail و ...) اشکال وجود دارد.

لطفا تا اطلاع ثانوی، برای دریافت ایمیل از دیگر سرویس های ایمیل استفاده نمایید.

با سپاس از همکاری شما