اگر محصول خریداری شده را دریافت نکردید، ابتدا به موارد زیر توجه کنید:

1- اطمینان پیدا کنید که در توضیحات محصول، "تحویل آنی" ذکر شده باشد.

2- اطمینان پیدا کنید که پرداخت شما باری سفارش مورد نظر موفقت آمیز بوده است.

3- اطمینان پیدا کنید که ایمیل وارد شده در حساب کاربری شما مطابق با ایمیل درست شماست.

 4- اطمینان پیدا کنید که در ایمیل دریافتی عکس های درون ایمیل نمایش داده شده باشند. (معمولا Show یا Display درون ایمیل هایی که عکی های آن ها سانسور شده است دیده می شود)


در صورتی که تمامی موارد بالا رعایت و به درستی انجام شده اند، مراتب را از طریق راه های ذکر شده در ارتباط با ما، اطلاع دهید.