فهرست کالاهای برند بادی فروم | The Buddy Forum

بادی فروم | The Buddy Forum

بادی فروم (The Buddy Forum) انجمنی است که در واقع کار پشتیبانی از بات (Bot) هایی مانند هانر بادی (Honor Buddy)، ریبورن بادی (Reborn Buddy)، دمون بادی (Demon Buddy)، اکسیل بادی (Exile Buddy)، هارت بادی (Hearth Buddy) و پوک فارمر (Poke Farmer) را انجام می دهد.

بادی فروم | The Buddy Forum


بادی فروم | The Buddy Forum


بادی فروم (The Buddy Forum) انجمنی است که در واقع کار پشتیبانی از بات (Bot) هایی مانند هانر بادی (Honor Buddy)، ریبورن بادی (Reborn Buddy)، دمون بادی (Demon Buddy)، اکسیل بادی (Exile Buddy)، هارت بادی (Hearth Buddy) و پوک فارمر (Poke Farmer) را انجام می دهد.


بات در واقع نرم افزاری است جهت انجام کار های خودکار و بات هایی که در بادی فروم عرضه می شوند برای استفاده در برخی بازی های آنلاین مانند World of Warcraft جهت انجام کار هایی مانند فرم گلد، کوئست زدن، بتلگراند رفتن، آرنا و ... کاربرد دارد.

بیشتر
نمایش 1 - 1 از1 مورد