>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

با توجه به راه اندازی تازه این سامانه، ممکن است با مشکلاتی پیش بینی نشده برخورد کنید که خواهشمند است در صورت وجود هر نوع مشکل، از طریق تماس با شماره 09166411350 اطلاع رسانی کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

ورود به سامانه پاسخ گویی پرسی باکس

با سپاس از همکاری شما

MMO Simulation & Sport

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید.

بازی‌های دسته جمعی شبیه سازی و ورزشی