سفارش های غیر قابل باز پس:

سفارش هایی که تحویل آن ها به صورت آنی و خود کار می باشند و در توضیحات آن ها جمله ی "تحویل آنی!" به چشم می خورد به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی قابل باز پس نیستند.

سفارش های قابل باز پس:

سفارش هایی که انجام آن ها مبتنی بر شارژ حساب یا به صورت پرداخت خدمات یا چیز هایی از این قبیل می باشند قابل باز پس هستند.

 

نحوه و مراحل باز پس دهی محصول:

در صورتی که از انجام سفارش خود ظرف گذشتن 1 ساعت از ایجاد آن، منصرف شدید و سفارش شما انجام نشده بود، می توانید یک پیام در رابطه با سفارش ارسال کرده، و درخواست لغو سفارش را دهید.

محتویات پیام ارسالی باید به شرح زیر باشد:

1- درخواست لغو کردن سفارش.

2 - شماره کارت بانکی (باید مطابق با نام صاحب حساب کاربری شما در سایت پرسی باکس باشد، در غیر این صورت مبلغ مورد نظر به صورت کد خرید برای حساب مورد نظر تحویل می شود)

*لازم به ذکر است که مبلغ 500 تومان بابت کارمزد بانکی انتقال وجه در صورتی که کارت بانکی شما به غیر از بانک های ملت و پارسیان باشد از کل مبلغ پرداختی کسر گردیده و باقی مانده مبلغ، طی مدت 24 الی 72 ساعت باز پس داده می شود.