_____________________________________________________________________________________________

 

در "حساب کاربری شما" در فروشگاه پرسی باکس هفت گزینه وجود دارد که به اختصار به توضیح آن ها می پردازیم.

 تصویری از حساب کاربری

 

1- سفارش ها:

در این قسمت تمامی سفارش هایی که در فروشگاه پرسی باکس انجام داده اید، ذخیره می شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- رسید های مالی:

برای سفارش هایی است که لغو شده و در صورت لزوم باز پس دهی وجوه پرداختی شما، رسید مالی تولید شده و در حساب شما ذخیره می شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- آدرس ها:

آدرس هایی که شما در فروشگاه معرفی و ذخیره کرده اید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- اطلاعات شخصی:

اطلاعت شخصی شما از قبیل نام، نام خانوادگی، کلمه عبور، ایمیل، تاریخ تولد و ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- تخفیف ها:

تخفیف هایی که به حساب شما تعلق می گیرد در این قسمت ذخیره می شود. (در بخش تخفیف ها توضیح کامل داده می شود)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- لیست علاقمندی ها:

کالاهایی که مورد توجه شما هستند یا با آن ها بیشتر سر و کار دارید را می توانید به لیست خود اضافه کرده و در این قسمت آن ها را ببینید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- پرسی پوینت:

با خرید هر کالا از فروشگاه پرسی باکس امتیازی در قسمت "پرسی پوینت" ذخیره می شود که از این امتیازات می توانید به عنوان تخفیف استفاده کنید. (در بخش پرسی پوینت توضیح کامل داده می شود)