1- ابتدا روی آیکون Tools کلیک می کنیم و به Internet Options می رویم.

Internet Explorer 01

_____________________________________________________________________________________________

 

2- سپس به زبانه General رفته و همانند شکل روی ...Delete کلیک می کنیم.

IE 02

_____________________________________________________________________________________________

 

3- همانند شکل، Cookies را انتخاب کرده و دکمه ی Delete را کلیک می کنیم.

IE 03

_____________________________________________________________________________________________

 

4- دکمه ی Ok را زده و تلاش وارد شدن به حساب کاربری کنید.

IE 04

 

*در صورت وجود هر نوع مشکل مراتب را از طریق پشتیبانی، پیگیری کنید.