پرسی پونیت - سیستم تخفیف در هر خرید

راه‌اندازی دوباره سیستم تخفیف در هر خرید (پرسی پوینت) فروشگاه پرسی باکس!
از هم اکنون برای هر خرید به شما امتیاز تعلق می‌گیرد و این امتیاز در فروشگاه ما "پرسی پوینت" نامیده شده است. برای استفاده از پرسی پوینت به صورت تخفیف باید آن را به "بن تخفیف" تبدیل کنید که در ادامه مطالب آموزشی ارائه خواهد شد و نحوه انجام این کار ذکر می‌شود.

لطفا به نکات زیر توجه داشته باشید:
1- ⁣ پرسی پوینت‌های بدست آمده از هر سفارش 30 روز از زمان ایجاد سفارش اعتبار دارند.
2- ⁣بن‌های تخفیف ایجاد شده به وسیله پرسی پوینت 7 روز از زمان ایجاد آن‌ها اعتبار خواهند داشت.
3- ⁣در بخش مرتبط با پرسی پوینت در حساب کاربری خود می‌توانید جزئیات کامل را ببینید.
4- کالاها و خدماتی که شامل تخفیف شده‌اند، پرسی پوینت به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. همچنین به تشخیص فروشگاه ممکن است برخی کالاها یا خدمات به آن ها امتیاز تعلق نگیرد. در صورت تعلق گرفتن پرسی پوینت به هر کالا، درون توضیحات آن مشخص شده است.
5- پرسی پوینت و بن تخفیف بدست آمده از هر حساب کاربری منحصر به آن حساب بوده و این امتیازات و تخفیف‌ها قابل به اشتارک یا واگذاری به دیگران را ندارد.
6- هر بن تخفیف ایجاد شده فقط یک بار قابل استفاده است و در صورتی که بن تخفیف از کل خرید بیشتر باشد، باقی مانده آن به صورت یک بن تخفیف جدید در بخش بن‌های تخفیف حساب کاربری ذخیره خواهد شد.
7- تا زمانی که این سیستم تخفیف پا بر جا هست برای هر خرید امتیاز تعلق خواهد گرفت و ⁣به شما سروران گرامی می‌توانید از آن بهره ببرید. ممکن است در طول زمان کارکرد فروشگاه این سیستم تخفیف متوقف شود. از این رو فروشگاه این حق را برای خود به صورت کامل محفوظ می‌دارد.

امیدوار هستیم که به توانیم رضایت هر چه بیشتر شما را جلب کنیم.