نحوه ی ایجاد کد تخفیف از پرسی پوینت

 

آ. ابتدا در حساب کاربری خود در فروشگاه وارد شوید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ب. سپس مانند عکس زیر، روی "پرسی پوینت" کلیک کنید.

وارد شدن به بخش پرسی پوینت

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

پ. در این قسمت به توضیح بخش های مختلف می پردازیم:

بخش های مختلف در پرسی پوینت

 

1. این قسمت میزان پرسی پوینت بدست آمده از هر سفارش را نشان می دهد.

2. میزان کلی پرسی پوینت که هنوز به کد تخفیف تبدیل نشده اند را نشان می دهد.

3. ارزش مقدار کد تخفیفی که از تبدیل پرسی پوینت بدست می آید را نشان می دهد. با کلیک رو آن، از شما پرسید می شود که "آیا برای تبدیل پرسی پوینت موجود، به یک کد تخفیف اطمینان دارید؟" و با کلیک بر روی "OK" کد تخفیف ساخته شده و در قسمت "4" ذخیره می گردد.

4. کدهایی که از تبدیل پرسی پوینت بدست آمده اند با توضیحات کامل، در اینجا ثبت و ذخیره می گردند.

5. در این قسمت،وضعیت گروه کاربری شما، ضریب پرسی پوینت حساب شما و ارزش هر پرسی پوینت نشان داده می شود.