کلیه پرداخت ها در فروشگاه پرسی باکس به صورت آنلاین صورت گرفته و به واسطه درگاه های امن پرداخت بانک های ملت و پارسیان صورت می پذیرد.

حال به توضیح قسمت های مختلف هر دو درگاه می پردازیم:

 

پرداخت از طریق بانک ملت:

بانک ملت

 

1- مشخصات پذیرنده و مبلغ قابل پرداخت:

به این قسمت خوب توجه کنید. در اینجا نام پذیرنده که حتما باید "پرسی باکس" باشد و مبلغ قابل پرداخت که به صورت ریال به شما نشان داده می شود را می توانید ببینید.

2- صفحه کلید ایمن:

از آنجایی که شما یک پرداخت مالی را می خواهید انجام دهید و برای انجام این کار باید از سلامت سیستم خود به طور کامل اطمینان داشته باشید لذا به شما توصیه می کنیم که از این قسمت یعنی صفحه کلید ایمن برای ورود اطلاعات خود استفاده کنید. زیرا که اطلاعات وارد شده به وسیله این قسمت به وسیله ابزار های هک و ویروس ها قابل ردگیری نیست.

3- شماره کارت:

همان شماره 16 رقمی روی کارت شما می باشد.

4- رمز اینترنتی:

این رمز با رمز کارت فرق دارد. در صورتی که این رمز را در اختیار ندارید، در هر زمان می توانید با مراجعه به نزدیکترین دستگاه خودپرداز بانک مربوط به کارت آن را دریافت کنید. (دقت داشته باشید که برای مثال اگر صادر کننده کارت شما بانک صادرات است شما برای دریافت رمز اینترنتی خود فقط می توانید از طریق خود پردازهای بانک صادرات اقدام کنید و نه هیچ بانک دیگر به این معنی که هر کارت باید در خود پرداز بانک صادر کننده استفاده شود.)

5- رمز دوم:

در پشت کارت شما و معمولا نزدیک به خط پهن و تیره رنگ قرار دارد. و نیز به صورت عددی 3 و یا 4 رقمی می باشد.

6- تاریخ انقضا:

معمولا در سمت جلویی کارت درج شده است. ( بعضی بانک ها مثلا بانک ملی، تاریخ تولید را روی کارت نوشته اند که شما می توانید آن را به علاوه 5 کرده و تاریخ انقضا را بدست آورید. مثال تاریخ تولید کارت: 01/88 ----->تاریخ انقضای کارت: 01/93 )

7- حروف تصویر:

این حروف را باید دقیقا مانند آن چه که می بینید وارد کنید.

8- پرداخت - انصراف:

در صورتی که تمایل به پرداخت داشتید دکمه ی "پرداخت" و در غیر این صورت "انصراف" را بزنید.

 __________________________________________________________________________________________________________ 

 

پرداخت از طریق بانک پارسیان:

بانک پارسیان

 

1- مشخصات پذیرنده و مبلغ قابل پرداخت:

به این قسمت خوب توجه کنید. در اینجا نام پذیرنده که حتما باید "پرسی باکس" باشد و مبلغ قابل پرداخت که به صورت ریال به شما نشان داده می شود را می توانید ببینید.

2- شماره کارت:

همان شماره 16 رقمی روی کارت شما می باشد.

3- رمز اینترنتی (رمز دوم):

این رمز با رمز کارت فرق دارد. در صورتی که این رمز را در اختیار ندارید، در هر زمان می توانید با مراجعه به نزدیکترین دستگاه خودپرداز بانک مربوط به کارت (دقت داشته باشید که برای مثال اگر صادر کننده کارت شما بانک صادرات است شما برای دریافت رمز اینترنتی خود فقط می توانید از طریق خود پردازهای بانک صادرات اقدام کنید و نه هیچ بانک دیگر به این معنی که هر کارت باید در خود پرداز بانک صادر کننده استفاده شود.)

4- صفحه کلید ایمن:

از آنجایی که شما یک پرداخت مالی را می خواهید انجام دهید و برای انجام این کار باید از سلامت سیستم خود به طور کامل اطمینان داشته باشید لذا به شما توصیه می کنیم که از این قسمت یعنی صفحه کلید ایمن برای ورود اطلاعات خود استفاده کنید. زیرا که اطلاعات وارد شده به وسیله این قسمت به وسیله ابزار های هک و ویروس ها قابل ردگیری نیست.

5- CVV2 :

در پشت کارت شما و معمولا نزدیک به خط پهن و تیره رنگ قرار دارد. و نیز به صورت عددی 3 و یا 4 رقمی می باشد.

6- تاریخ انقضا:

معمولا در سمت جلویی کارت درج شده است. ( بعضی بانک ها مثلا بانک ملی، تاریخ تولید را روی کارت نوشته اند که شما می توانید آن را به علاوه 5 کرده و تاریخ انقضا را بدست آورید. مثال تاریخ تولید کارت: 01/88 ----->تاریخ انقضای کارت: 01/93 )

7- حروف تصویر:

این حروف را باید دقیقا مانند آن چه که می بینید وارد کنید.

8- پرداخت - انصراف:

در صورتی که تمایل به پرداخت داشتید دکمه ی "پرداخت" و در غیر این صورت "انصراف" را بزنید.