پرسی پونیت، توضیحی درباره آن - بخش اول

در این جا به صورت ویدویی و نوشتاری برای شما توضیح می دهیم که چگونه باید پرسی پوینت متعلق به محصول را ببینید.

اگر پرسی پوینت به محصولی تعلق بگیرد، در توضیحات آن و در بخش مخصوص، امتیاز تعلق گرفته به آن را می‌توانید مشاهده کنید. همچنین پس از افزودن کالاها به سبد خرید، هنگام دیدن خلاصه سبد مجموع پرسی پوینتی که از آن سبد خرید بدست خواهد آمد را به شما نشان داده می‌شود.