>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

با سپاس از همکاری شما

The Secret World

The Secret World

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید.

این بازی به سان هیچ یک از بازی های MMO که به حال دیده اید نیست. در این بازی هیچ کلاسی وجود ندارد! و همینطور روندی تحت عنوان Level-Up در این بازی دیده نمی شود.

فروش گلد و پول درون بازی ها