>>> توجه <<<

برای ورود به حساب کاربری یا ثبت نام باید از طریق شماره همراه اقدام کنید.

راهنمایی جهت ثبت نام یا ورود به حساب در سیستم جدید

برای پشتیبانی می‌توانید از بخش زیر اقدام کنید:

با سپاس از همکاری شما

Bloodline Champions

Bloodline Champions

یکی از شاخه‌های زیر را انتخاب کنید.

Bloodline Chamions یک بازی به سبک مبارزه گروهی 3v3 یا 5v5 است که در یک محوطه (Arena) صورت می گیرد. یکی از مزایای این یازی کوتاه بودن زمان هر مسابقه می باشد.