اخبار

پرسی پونیت، توضیحی درباره آن - بخش سوم

پرسی پوینت، توضیحی درباره آن - بخش سوم در بخش آخر توضیحات تکمیلی و نحوه استفاده از کد تخفیف را نشان داده‌ایم.
ادامه مطلب

پرسی پونیت، توضیحی درباره آن - بخش دوم

پرسی پوینت، توضیحی درباره آن - بخش دوم در این بخش به توضیحات جداول مرتبط با پرسی پوینت در حساب کاربری می‌پردازیم.
ادامه مطلب

پرسی پونیت - توضیحی درباره آن

پرسی پونیت، توضیحی درباره آن - بخش اول در این جا به صورت ویدویی و نوشتاری برای شما توضیح می دهیم که چگونه باید پرسی پوینت متعلق به محصول را ببینید.
ادامه مطلب

پرسی پونیت - سیستم تخفیف در هر خرید

پرسی پونیت - سیستم تخفیف در هر خرید راه‌اندازی دوباره سیستم تخفیف در هر خرید (پرسی پوینت) فروشگاه پرسی باکس!از هم اکنون برای هر خرید به شما امتیاز تعلق می‌گیرد و این امتیاز در فروشگاه ما "پرسی پوینت" نامیده شده است. برای استفاده از پرسی پوینت به صورت تخفیف باید آن را به "بن تخفیف" تبدیل کنید که در ادامه مطالب آموزشی ارائه خواهد شد و نحوه انجام این کار ذکر می‌شود.
ادامه مطلب

    تولیدکننده ها

    توزیع کننده ها

    هیچ توزیع کننده ای وجود ندارد